top of page

Met Klein & Fijn Rotterdam stimuleert

de gemeente een compactere binnenstad,

onder andere door het in kaart brengen

van eventuele 'verdichtingsmogelijkheden'

Duurzaamheid

De EPC normen worden steeds strenger en daarmee worden gebouwen zuiniger.

Ook met materialen houden steeds meer rekening. Niet alleen oefenen 

natuurlijke materialen veel minder druk uit op ons milieu, ze roepen voor 

onze stad, huizen en werkplekken een 

ander gevoel op dan synthetische 

materialen. Natuurlijke materialen stralen 

warmte en rust uit. 

Naast het verder doorvoeren van 

energiezuinigere woningen en meer 
natuurlijke of 'biobased' materials 
hebben 
wij nog 
twee andere zienswijzes ten aanzien van duurzaamheid. 

Compacte steden

 

Steeds meer mensen willen graag in een 

stad wonen. Ooit trokken mensen vooral 

naar de stad voor meer of beter werk of 

onderwijs. Tegenwoordig is het ook vaak de lifestyle die ons aantrekt.

Ook op het gebied van duurzaamheid 

hebben compacte steden veel te bieden, je woont kleiner en neemt dus weinig 

ruimte in. Hierdoor houd je meer ruimte over voor groen en natuur in de dunbevolktere gebieden daarbuiten. 

Bovendien verbruiken rijtjeswoningen en 

appartementen minder energie dan 

vrijstaande huizen. Daarnaast zijn de 

afstanden die je moet afleggen korter. Je bespaart op de auto en pakt vaker de fiets.

 

Hoge kwaliteit
 

Bouwen voor de eeuwigheid, zou je het ook kunnen noemen. Kwaliteitsmaterialen kunnen een bepaald gevoel overbrengen, dat veel sterker werkt dan de toegepaste vormentaal of het bouwvolume.

Kwaliteitsgebouwen dateren niet en willen we ook in de toekomst graag behouden en hergebruiken.

Gebouwen hergebruiken en restaureren bespaart veel op het gebied van grondstoffen, afval, transport en bewerking van materialen. Bouwwerken met een lange levensduur, zijn dus letterlijk duurzamer.

bottom of page