top of page
Eigen initiatieven

Naast het ontwerpen van projecten, werken wij ook veelal aan 
kleine projectontwikkelingen. 
Dit doen we met name in het kader

van Klein & Fijn Rotterdam.

 

Een Rotterdams beleid, waarbij initiatiefnemers plekken die beter 

gedefinieerd kunnen worden, mogen voorleggen aan de gemeente


Kleine interventies kunnen op straatniveau veel bereiken als het 

gaat om levendigheid van de openbare ruimte; het terugbrengen 

van de menselijke schaal in de stad of het creëren van (nieuwe) 

straten en pleinen. 

We willen hiermee dus echt meerwaarde toevoegen voor de stad.
Momenteel zijn wij bezig op drie locaties in het centrum.

Bij deze projectontwikkelingen investeren wij zelf ook in het 

project door de kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor 

onze eigen rekening te nemen Op deze manier nemen wij een groot deel van het risico voor de investeerder weg en uiteindelijk leidt het tot een win win situatie...

bottom of page